Kontaktujte nás | DOUGLASKA.INFO@SKAUT.CZ

Vidrholec

22. oddíl skautů a skautek

Kdo jsme?

Oddíl Vidrholec má za sebou dlouhou tradici chlapeckého oddílu, který fungoval ve středisku od roku 1990. V roce 2023 se však začala psát nová éra tohoto oddílu. Stejně jako všechny oddíly je náš oddíl
také koedukovaný a nově je zaměřen na děti ve věku od 10 do 14 let. Snažíme se však zachovat tradice a zvyky původního oddílu a vše skloubit se zkušenostmi vedoucích i dětí z ostatních (původních) oddílů. Cílem našeho snažení je co nejvíce prohloubit znalosti a poznatky, které získaly děti jako světlušky a vlčata. Nejdůležitější je však vybudování kvalitních vztahů mezi sebou, které se jim budou hodit v roverském oddílu, kam budou nejstarší děti našeho oddílu postupně přecházet. Záleží nám však i na budování kvalitních vztahů mezi vedoucími, které přispívají k celkové atmosféře oddílu.

říká o oddílu hlavní vedoucí Martin Prošek

Kdy se scházíme?

Družina 1

pondělí 18:00-19:30

Zajda, Jantar

Družina 3

pondělí 17:30-19:00

Heli, Šárka

Družina 2

středa 18:00-19:30

Jelen, Myšák

Družina 4

středa 18:00-19:30

Pauzík, Kamzík

JAN BLAŽÍČEK

Pauzík

Vedoucí

 +420 730 907 793

JAN.BLAZICEK@skaut.cz

jan gurovič

kamzík

Vedoucí

 +420 

JAN.GUROVIC@SKAUT.CZ

Matouš Jindřich

Mravenec

Vedoucí

 +420 

 MATOUS.JINDRICH@SKAUT.CZ

Helena pelešková

HeliPeli

Vedoucí

 +420  607 027 134

HELENA.PELESKOVA@SKAUT.CZ

STŘEDISKOVÝ - DOUGLASKA

CHLAPECKÝ - VIDRHOLEC