K přihlášce je dostupné poučení.

Přihláška mladšího člena

nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné, doplní oddíl
rodné číslo slouží k evidenci v Junáku a pro potřeby úrazového pojištění na jeho akcích.
vyplňte pouze, pokud se liší od trvalého bydliště
Zdravotní stav a omezení

V této části prosím uveďte informace o zdravotním stavu dítěte, které by měl vědět vedoucí vicedenních akcí, kterých se dítě bude účastnit.

(např. Tabletin půl tablety při vyrážce, Kapalin 10 kapek ráno nebo Jinolin 3 x denně po jídle 50 miligramů)
(např. pomočování, náměsíčnost, různé fóbie a strachy, činnosti nebo jídla, kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, zvýšená náladovost apod.)
Zákonní zástupci a další kontaktní osoby

První uvedený zástupce bude uveden jako podepisující osoba na stažené přihlášce.

Výhradně těmto osobám budou poskytovány informace o dítěti a bude jim dítě předáno v případě, že z akcí Junáka odchází výhradně s doprovodem.

(matka, pěstoun, babička)

(matka, pěstoun, babička)

(matka, pěstoun, babička)

(matka, pěstoun, babička)

Volitelné souhlasy se zpracováním osobních údajů

Mimo osobních údajů nezbytných pro činnost Junáka může zástupce mladšího člena vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů ve větším rozsahu.

Neudělení některých nebo všech těchto souhlasů nemá vliv na možnost stát se členem Junáka.

Jedná se o souhlas

se zpracováním údajů i po ukončení členství
Údaje se použijí třeba pro pozvánky na akce pro bývalé členy, dále byl například vydán časopis pro bývalé členy, který by jinak nebylo možné distribuovat a v neposlední řadě tento souhlas umožňuje Junáku uchovávat informace o jeho již více než sto let trvající historii.
Podrobnější informace jsou k dispozici v Poučení k přihlášce mladšího člena, část Doba zpracování osobních údajů.
s pořizováním obrazových a audiovizuálních materiálů a jejich užití pro propagaci činnosti
Činnost je zde propagována samotným zveřejňováním informací o ní. Bez tohoto souhlasu není možné zveřejnit fotografie a podobné materiály na webových stránkách střediska, jeho Facebooku, v lokálních (např. Újezdský zpravodaj) nebo celostátních tiskovinách apod. Podrobněji v Poučení, bod IV. i).
Obzvláště u tohoto bodu zdůrazňujeme jeho pečlivé zvážení. Není v našich silách při sestavování různých vzpomínkových průřezů historií střediska u každé fotografie zkoumat, jestli zákonní zástupci na ní zachycených dětí souhlas udělili nebo ne, takže tomuto problému předcházíme tím, že děti bez souhlasu nefotíme vůbec. Děti takto postižené nechápou, proč se nesmějí fotit, když ostatní můžou, vnímají to jako trest, který si nezasloužily a ubližuje jim to.
s použitím pro další informační a marketingové účely
Junák jako organizace s více než 60 tisíci členy má poměrně silnou vyjednávací pozici a daří se mu pro své členy a jejich rodinné příslušníky získávat výhodnější než veřejně dostupné nabídky, například na mobilní tarify nebo elektrickou energii. Bez tohoto souhlasu by o nich nemohl své členy informovat. Podrobněji v Poučení, bod IV. j).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte na schůzce nebo jiné oddílové akci vedoucímu, který jí zaeviduje a podá vám o tom zprávu.