Oddíly střediska Douglaska

Naše středisko

Skautské středisko Douglaska funguje v Újezdě nad Lesy od roku 1990. Za tu dobu prošlo rukama vedoucích spoustu dětí z Prahy i okolí. Někteří z nich už jsou dávno dospělí a mají vlastní rodiny, jiní studují vysoké nebo střední školy a ti, kteří vydrželi, se nakonec sami stali vedoucími a podílí se na výchově členů v některém z našich tří oddílů. Snažíme se vést děti ke spolupráci a fungování v kolektivu, probouzíme vztah k přírodě a vlasti a dbáme na samostatnost a odpovědnost za své činy. Zároveň je naším cílem ukázat dětem, že každý jsme jiný a pomáhat jim rozvíjet se v tom, co je baví. Vše se snažíme holkám a klukům vštípit formou her a aktivit, často podnikáme výpravy do města i přírody. Věříme, že z našich členů vyrostou čestní a spravedliví lidé a že ve skautu získají spoustu zkušeností pro svůj budoucí život.


1. Koedukovaný oddíl Šídla

Zelená: Pondělí 18:00 až 19:30, vede Jakub Mádr 
Modrá: Úterý 17:30 až 19:00, vede Barbora Radová
Žlutá: Středa 17:30 až 19:00, vede Daniel Arbon a Jan Boško
Červená: bude upřesněno vedoucím oddílu, vede Anna                     Sedláčková

 Detail oddílu

22. Chlapecký oddíl Vidrholec

Benjamínci: Středa 17:15 až 18:45, vede Martin Prošek a Martin Dvořák.
Vlčata: Čtvrtek 16:00 až 17:30, vede Michal Hub.
Skauti: Čtvrtek 17:30 až 19:00, vede Petr Lein.
Starší skauti: Nepravidelné schůzky po dohodě s vedoucím oddílu.
V oddíle dochází k přesunům mezi vedoucími. Původní nejmladší skupina Benjamínků se stává letos Vlčaty, původní Vlčata se nově stávají Skauty, družina benjamínků bude složena s úplných nováčků.

 detail oddílu

28. Dívčí oddíl Kasiopeja

Cih: Pondělí 17:30 až 19:00, vede Eliška Mádrová
Andromeda: Středa 17:30 až 19:00, vede Michaela Moravcová a Tereza Raušová
Šedir: Čtvrtek 17:00 až 18:30, vede Kateřina Radová a Šárka Těšínská
V oddíle dochází k přesunům mezi vedoucími. Více informací se dozvíte od vedoucího oddílu.

 Detail oddílu